Doelstelling
De Stichting heeft als doel:

  • het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in Nederland voor zover dat lokale voedselbanken betreft en betrekking heeft op de provincie Fryslân;
  • werkzaamheden te coördineren van de in bovengenoemde provincie acterende voedselbanken;
  • het in brede zin faciliteren van de bij de stichting aangesloten lokale voedselbanken;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.