Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: N. van Rijn
Vice-voorzitter: K.H. Antuma
Penningmeester: W.F. Oosterhuis
Secretaris: J.C.W. Baart
Bestuurslid: R.H. Kruijt
Bestuurslid: A.T. Zijlstra